Božský hotel ve Vicenze navržený legendárním architektem Andreou Palladiem

Andrea Palladio bývá považován za nejvýznamnějšího architekta západního světa 16. století. Severní Itálie je ozdobena mnoha vilami a paláci v jeho typickém stylu, který ovlivnil architekturu nejen v celé zemi, ale i za jejími hranicemi.


Ročně cestují k jeho stavbám včetně kostelů v Benátkách a vil v Benátsku tisíce návštěvníků severní Itálie. Jeho dílo si dokonce vysloužilo nový přívlastek v análech UNESCO, kde zápis 712 na seznamu světového dědictví uvádí: Město Vicenza a Palladiovy vily v Benátsku.

Mnoho lidí netuší, že Palladiovým uměním se nemusí kochat jen zvenčí a že v pokladech, které jsou na seznamu světového kulturního dědictví, mohou také strávit noc.

La Barchessa di Villa Pisani patří mezi takovými poklady k naprosté špičce. Skvostný hotel se sedmnácti pokoji se nachází v blízkosti Vicenzy, šikovně položený mezi Veronou a Benátkami. Ze zdejších zdí na každém kroku sice dýchá Palladiova velkolepost, ale v prostorech mezi zdmi vládne uvolněná a neformální atmosféra. Natassja Leoni z La Barchessa di Villa Pisani vypráví o historii stavby.


„Termínem villa se označoval venkovský dům. Majitelé většinou pojmenovávali své paláce a vily podle rodinného příjmení, což vidíme i v tomto případě. Pisani je jméno patřící významné benátské rodině, která si projekt zadala. Jednotlivé rody té době měly ekonomickou a politickou moc a jejich příslušníci patřili mezi velké filozofické učence a milovníky umění. Antropologické, etické a estetické hodnoty té doby už vykazovaly známky klasicismu a humanisté znovuobjevili znalosti zděděné od Řeků a Římanů.“

Palladio do severní Itálie přenesl styl římské renesance a přidal k němu svůj vlastní pohled na symetrii. Uplatnil některé náznaky manýrismu a u sekulárních staveb se často inspiroval průčelím řecko-římských chrámů, což je prvek, který se stal jakýmsi jeho uměleckým podpisem. Byl to Řím starověku, ale také Řím renesance. Byl to Palladio – a jeho styl se západ snažil napodobovat po další čtyři století.La Barchessa di Villa Pisani patří již více než dvacet let současné umělkyni Manuele Bedeschi a jejímu manželovi Carlu Bonettimu. Jejich venkovské sídlo si zachovává atmosféru 16. století a zároveň vyjadřuje výrazný umělecký styl Manuely Bedeschi.


„Slovo Barchessa se používalo pro stavbu hospodářské budovy s verandou a klenutým průčelím, určené pro běžný život na zemědělské usedlosti. Dnes tato budova může sloužit novému účelu. Na pečlivou rekonstrukci dohlíželi paní Manuela Bedeschi, rodačka z Vicenzy, a pan Carlo Bonetti. Manuela Bedeschi dodnes střídavě žije mezi svým rodným městem, Veronou a Bagnolo di Lonigo, kde přebývá přímo ve vile Pisani. V umění se profiluje především v sochařství a malbě, ale pracuje také s LED osvětlením. Mezi její oslavovaná díla patří známý kus Casa, který znázorňuje poslání, jež péče o La Barchessa di Villa Pisani představuje. Manuela Bedeschi často organizuje v prostorách vily a v jejím parku vzdělávací prohlídky, kulturní akce a umělecké výstavy.”

Palladio byl prvním, kdo do designu vil vnesl konzistentní osovou symetrii. To díky tomu je La Barchessa di Villa Pisani tak zajímavou stavbou.


Zatímco architektonický styl stavby je jasně daný, majitelé nechávají prostor vibrovat i kreativní nestabilitou. Každý pokoj je zcela jedinečný, zdobený uměním Manuely Bedeschi a dalšími důvtipnými prvky. Hotel získal mnohá umělecká ocenění od Touring Club Italiano. V duchu stylistických kontrastů je zařízena i restaurace Osteria del Gua, která vdechuje tradiční italské kuchyni nový život.